Politica de confidentialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. ACCENT TRAVEL & EVENTS S.R.L., ca detinator exclusiv al Traveo.ro, are obligaţia de a administra în conditii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: efectuarea rezervarilor pentru serviciile de transport si/sau pachetele de servicii turistice pe care le oferim urmare a solicitarii dumneavoastra; pentru intocmirea facturilor fiscale aferente serviciilor mentionate precum si pentru expedierea acestora prin curierat sau posta, la domiciliul sau adresa indicate de dumneavoastra. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare efectuarii rezervarilor solicitate de Dvs. si intocmirii documentelor de calatorie si facturilor fiscale aferente. Refuzul Dvs. de a furniza datele determină imposibilitatea furnizarii serviciilor solicitate de Dvs.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt transmise catre alte companii doar pentru a rezerva si finaliza serviciile achizitionate de la S.C. ACCENT TRAVEL & EVENTS S.R.L. ca detinator exclusiv al Traveo.ro si pentru a va tine la curent cu toate detaliile serviciilor cerute.

Pe viitor, aceste date ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. În cazul în care nu doriţi aceasta, va rugam sa ne informati la adresa contact@traveo.ro.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi stergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată Departamentului Marketing, str. Bldv. Ferdinand I, nr. 74A, Sector 2, tel. +40 21 314 1980, e-mail contact@traveo.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră pot fi transferate în strainătate numai catre terte parti implicate in procesul de efectuare a rezervarilor si prestare a serviciilor solicitate de Dvs.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Notă
(*) orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

S.C. ACCENT TRAVEL & EVENTS S.R.L., ca detinator exclusiv al Traveo.ro, este operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 15243.